Narodowy Instytut Leków będzie połączony z PZH. Koncepcję opracuje ministerialny zespół

Autor: oprac. PW • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia26 września 2022 18:55

Minister Zdrowia powołał Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia PZH - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Narodowego Instytutu Leków.

Narodowy Instytut Leków będzie połączony z PZH. Koncepcję opracuje ministerialny zespół
Wiceminister zdrowia powołał zespół. Opracuje koncpecję przyłączenia Narodowego Instytutu Leków do Państwowego Zakładu Higieny. Fot. PTWP
  • Propozycję połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego i Narodowego Instytutu Leków ma przedstawić ministerialny zespół
  • Został powołany przez ministra zdrowia 26 września
  • Zarządzenie ministra zdrowia podaje skład Zespołu
  • Minister nie określił terminu w jakim Zespół ma zakończyć pracę

Ten zespół przedstawi propozycję połączenia Instytutów

Jak wynika z zarządzenia ministra zdrowia, zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie ministrowi zdrowia opinii zawierającej ocenę potrzeby połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego i Narodowego Instytutu Leków oraz propozycję warunków połączenia tych instytutów.

Zarządzenie ministra podaje skład Zespołu:

  • Przewodniczący - Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
  • Członkowie:

a) Łukasz Szmulski - dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,

b) dr hab. Rafał Gierczyński - prof. Narodowego Instytutu Zdrowia PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, zwanego dalej "NIZP PZH - PIB", p. o. dyrektora NIZP PZH - PIB,

c) dr hab. Aleksandra Zasada - prof. NIZP PZH - PIB, kierownik Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP PZH - PIB,

d) dr. n. farm. Iza Książek - p. o. dyrektora Narodowego Instytutu Leków, zwanego dalej "NIL",

e) Edyta Wołczyńska - zastępca dyrektora NIL ds. Administracyjno-Ekonomicznych,

f) Jacek Bębenek - naczelnik Wydziału Finansowo-Ekonomicznego w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,

g) Daria Kruk - naczelnik Wydziału Nadzoru w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,

h) Elżbieta Jazgarska - ekspert w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia,

i) Anna Sołtys - radca prawny w Wydziale Obsługi Prawnej II w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia,

j) Tomasz Kołodziejek - główny specjalista do spraw Legislacji w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia;

Sekretarzem zespołu będzie przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Praca w zespole - bez wynagrodzenia

Jak podano w zarządzeniu, w pracach Zespołu mogą uczestniczyć także, bez prawa głosu, dodatkowe osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

Przewodniczącemu, członkom Zespołu, sekretarzowi zespołu oraz osobom zaproszonym nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu.

Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom zapraszanym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 oraz z 2022 r. poz. 1481).

Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez przewodniczącego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli we wtorek 27 września.

W zarządzeniu minister nie wskazał dokładnego terminu, w którym Zespół zakończy swoją działalność. Podano, że Zespól zakończy ją z dniem przedstawienia ministrowi stosowanej opinii.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum