www.dziennikwschodni.pl/Rynek Zdrowia | 01-06-2017 20:57

Nabór do komisji orzekających o zdarzeniach medycznych

Do 5 czerwca trwa nabór członków do wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych kolejnej kadencji (na lata 2018-2023). Dotyczy to wszystkich wojewódzkich komisji - przypomina Dziennik Wschodni.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Wymagania wobec kandydatów to, między innymi: wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych oraz zatrudnienie przez co najmniej 5 lat na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa (ewentualnie stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych) lub

Kandydaci muszą mieć też wiedzę z zakresu praw pacjenta.

Więcej: dziennikwschodni.pl