Na co poskarżyli się pacjenci w NFZ

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 11 grudnia 2013 11:59

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że płatnik w III kwartale 2013 r. rozpatrzył 1526 skarg i 1 wniosek. Z tego 958 skarg dotyczyło świadczeniodawców realizujących umowy zawarte z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Na co poskarżyli się pacjenci w NFZ

Na działalność NFZ, w oddziałach wojewódzkich i Centrali rozpatrzono 568 skarg i 1 wniosek.

W Narodowym Funduszu Zdrowia rozpatrywane są skargi i wnioski dotyczące: naruszenia praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców posiadających umowy z NFZ, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników NFZ.

57 proc. wszystkich skarg na świadczeniodawców w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców dotyczyło dostępności do świadczeń, a 26,5 proc. jakości udzielanych świadczeń.

Wśród wszystkich skarg rozpatrzonych w III kwartale 2013 r. W NFZ za zasadne uznano skargi na świadczeniodawców dotyczące m.in.:

• pobierania opłat za gwarantowane świadczenia,

• odmowy udzielenia świadczenia gwarantowanego,

• trudności w zarejestrowaniu się na wizytę,

• wypisywania pełnopłatnych recept w przypadku nie potwierdzenia prawa do świadczeń w systemie eWUŚ,

• jakości świadczeń stomatologicznych,

• nieprzestrzegania harmonogramu pracy przez lekarzy,

• nierespektowania uprawnień osób do korzystania ze świadczeń poza kolejnością.

W liczbie 569 skarg i wniosków rozpatrzonych w oddziałach wojewódzkich i Centrali za zasadne zostały uznane 24 skargi dotyczące działalności samego Funduszu. Skargi te dotyczyły:

• rozpatrywania i potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe,

• przekazywania zainteresowanym błędnych informacji przez pracowników oddziałów wojewódzkich,

• organizacji obsługi pacjentów.

Fundusz podaje też, że w III kwartale 2013 r. odnotowano spadek liczby skarg rozpatrzonych na działalność płatnika w stosunku do III kwartału 2012r.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum