NSZZ Solidarność skarży się na kontrole zwolnień lekarskich przez podmioty zewnętrzne

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 17 lutego 2017 15:43

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej analizuje przepisy o kontroli zwolnień lekarskich przez podmioty zewnętrzne w imieniu pracodawcy. To efekt zgłaszanych przez Solidarność wątpliwości, dotyczących prawidłowości takich kontroli.

NSZZ Solidarność skarży się na kontrole zwolnień lekarskich przez podmioty zewnętrzne
Do prowadzenia kontroli zwolnień lekarskich upoważniony jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Fot. archiwum

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność" przesłał do MRPiPS pismo, adresowane do minister Elżbiety Rafalskiej, z wnioskiem o zmianę rozporządzenia z 27 lipca 1999 r., dotyczącego szczegółowych zasad i trybu kontroli zaświadczeń lekarskich, postulując wprowadzenie zakazu przeprowadzania takich kontroli przez podmioty zewnętrzne, działające w imieniu pracodawcy.

Solidarność argumentuje m.in., że "wynajmowanie, a w szczególności, sposób działania firm zewnętrznych", które na podstawie pełnomocnictwa pracodawcy kontrolują pracowników w trakcie ich zwolnień chorobowych, "narusza konstytucyjną zasadę wolności obywatelskich, ochronę prywatności oraz ładu i spokoju domowego".

Jak powiedział przewodniczący Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność" Jerzy Obrębski, pismo do Rafalskiej postulujące zmianę rozporządzenia poprzez wprowadzenie zakazu przeprowadzania kontroli przez podmioty zewnętrzne to wynik docierających do związku niepokojących sygnałów na temat przebiegu tego typu kontroli.

- Jesteśmy inicjatorami tej akcji, ale mamy sygnały z całej Polski. Powstają firmy, które pracodawcy wynajmują, a kontrole zwolnień lekarskich zataczają coraz większe kręgi. Nie mamy oczywiście nic przeciwko temu, żeby kontrolować zasadność tych zwolnień, ale zakres tych kontroli przez firmy zewnętrzne w znaczny sposób wykracza poza normy. To jest problem, który zaczyna się rozrastać. To kwestia kompetencji tych firm zewnętrznych, w tym zakresu kontroli w domu i na przykład zadawanych pytań - powiedział Obrębski. Przypomniał, że do prowadzenia kontroli zwolnień lekarskich upoważniony jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Resort pracy bada sprawę
MRPiPS, odpowiadając na pytania PAP, potwierdziło w piątek (17 lutego), iż do resortu wpłynęło pismo Solidarności w sprawie zmiany rozporządzenia. - "Obecnie trwają analizy przedmiotowego rozporządzenia, w tym praktyki jego stosowania" - podkreśliło biuro prasowe resortu.

Jak poinformowało MRPiPS, w ostatnim czasie dotarło tam również pismo Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ "Solidarność", które zwraca uwagę "na występujące nieprawidłowości przy podejmowaniu czynności kontrolnych uregulowanych przepisami przedmiotowego rozporządzenia". "Do resortu wpływają również sygnały dotyczące przyznania uprawnień do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich płatnikom składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 ubezpieczonych" - zaznaczył resort.

W piśmie do MRPiPS Region Płocki NSZZ "Solidarność" zwrócił uwagę m.in., że "informacje pozyskiwane przez kontrolujących naruszają ustawową zasadę ochrony danych osobowych, które zawierają dane o stanie zdrowia, a które należą do tzw. danych wrażliwych, czyli szczególnie chronionych". Ocenił przy tym, że "zmasowane działania kontrolujących oznaczają swoistą, permanentną inwigilację pracowników pozostających na zwolnieniach lekarskich".

Jako przykład tego typu niepokojących praktyk kontrolnych, Solidarność przedstawiła w swym stanowisku wstrzymanie przez pracodawcę świadczenia z tytułu opieki nad chorą żoną, jak podkreślono, "tylko dlatego, że pracownik podczas kontroli w miejscu swego zamieszkania nie pozwolił na oględziny chorej małżonki oraz odmówił odpowiedzi na nadmierną ilość pytań, które nie miały związku z przedmiotem kontroli, a zmierzały jedynie do naruszenia godności pracownika i swobód obywatelskich, szczególnie jeśli to ma miejsce w domu lub mieszkaniu".

"Nie kwestionujemy konieczności kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników, jednakże naszym zdaniem takie kontrole nie mogą pod żadnym rygorem naruszać podstawowych praw obywatelskich, a winny być stosowane jedynie w przypadkach uzasadnionych podejrzeń, iż zwolnienie lekarskie wykorzystywane jest niezgodnie z jego celem" - zaznaczył Region Płocki NSZZ "Solidarność" w piśmie do MRPiPS. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum