NSA: w toku kontroli skarbowej lekarz nie musi ujawniać danych swoich pacjentów

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 04 marca 2016 18:53

W piątek (4 marca) Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył na korzyść lekarza skargę kasacyjną, której przedmiotem było ustalenie, czy lekarz w czasie postępowania kontrolnego prowadzonego przez urząd kontroli skarbowej ma obowiązek przekazać organowi na jego żądanie imiona, nazwiska i adresy pacjentów, którzy podjęli u niego leczenie.

NSA: w toku kontroli skarbowej lekarz nie musi ujawniać danych swoich pacjentów
NSA uchylił zaskarżony wyrok WSA oraz uprzednie decyzje organów skarbowych Fot. Archiwum RZ

W tej konkretnej sprawie, w której orzekał NSA, organy kontroli skarbowej nałożyły na lekarza karę porządkową za odmowę podania danych pacjentów.

Karę tę utrzymał w mocy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznając, że lekarz miał obowiązek ujawnić urzędowi kontroli skarbowej wnioskowane dane, ponieważ dane takie jak imię, nazwisko i adres pacjenta - zdaniem WSA - nie są chronione tajemnicą lekarską.

Po niekorzystnym dla lekarza wyroku WSA Naczelna Izba Lekarska przyłączyła się do postępowania kasacyjnego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i wyraziła stanowisko, że wobec nałożenia na lekarzy obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, dane pacjentów, o które wnioskował urząd kontroli skarbowej nie mogą być udostępniane.

Na rozprawie przed NSA w dniu 4 marca 2016 r. Naczelna Izba Lekarska, jak również występujący w tej sprawie przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich oraz pełnomocnik lekarza szerzej umotywowali pogląd, że organy kontroli skarbowej nie są uprawnione do pozyskiwania od lekarza imion, nazwisk i adresów pacjentów.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z tą argumentacją, uznając, że przepis ordynacji podatkowej, na który powoływały się organy kontroli skarbowej, nie może stanowić podstawy do żądania od lekarza podania danych identyfikacyjnych swoich pacjentów i wyrokiem z dnia 4 marca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1452/14) uchylił zaskarżony wyrok WSA oraz uprzednie decyzje organów skarbowych.

Więcej: http://www.nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum