NSA: samorząd aptekarski nie może cofnąć zezwolenia na prowadzenie apteki, ale...

Autor: rp.pl/Rynek Zdrowia • • 20 marca 2014 15:53

Samorząd aptekarski nie ma uprawnień do wydawania decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki, ale może wydać wiążącą opinię w tej sprawie - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA: samorząd aptekarski nie może cofnąć zezwolenia na prowadzenie apteki, ale...
NSA stwierdził tak po rozpatrzeniu sprawy cofniętych zezwoleń na prowadzenie trzech aptek ogólnodostępnych. Zanim sprawa trafiła do sądu administracyjnego, legalności obrotu tych placówek przyjrzał się Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny - informuje rp.pl

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że w aptekach zakupiono produkty lecznicze od podmiotu nieposiadającego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, poza tym apteki sprzedawały produkty lecznicze podmiotom nieuprawnionym. Inspekcja potwierdziła również, że w placówkach nie wprowadzono do ewidencji zakupów produktów leczniczych oraz prowadzono niepełną dokumentację farmaceutyczną, co stanowiło naruszenie ustawy Prawo farmaceutyczne.

Inspektor postanowił zwrócić się do Izby Aptekarskiej o wydanie opinii w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie tych trzech aptek ogólnodostępnych, które swego czasu zostały udzielone prowadzącej je farmaceutce. Prezydium NRA uznało, że kierownik apteki nie daje rękojmi należytego jej prowadzenia oraz stwierdził, iż jest to także przesłanką do cofnięcia zezwolenia.

Kobieta postanowiła skierować sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zwracając również uwagę, iż nigdy wcześniej nie uzyskała rękojmi na prowadzenie apteki, więc nie można jej tego odebrać.

WSA oddalił skargę twierdząc, że samorząd aptekarski w sprawie o cofnięcie zezwolenia uczestniczy jedynie w czynnościach postępowania administracyjnego, przez wyrażenie stanowiska, w zakresie swej właściwości. Ma w istocie charakter pomocniczego stadium postępowania, w sprawie załatwianej przez inny organ w drodze decyzji administracyjnej.

WSA dodał, że zarówno kierownik apteki jak i podmiot, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie apteki muszą posiadać rękojmię należytego prowadzenia apteki. Zatem twierdzenie aptekarki, że nie uzyskała rękojmi na prowadzenie apteki i nie można jej tego odebrać, jest de facto przyznaniem, że zezwolenie wręcz nie powinno być w ogóle jej udzielone.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 13 lutego 2014 r. oddalił skargę kasacyjną.

Więcej: http://prawo.rp.pl/

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum