NSA poparł Rzecznika Praw Pacjenta: kara nałożona na szpital w Suchowoli była zasadna

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 05 września 2017 19:31

Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie potwierdził we wtorek (5 września) słuszność nałożonej przez Rzecznika Praw Pacjenta kary na Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli (Lubelskie) - podało biuro rzecznika. Zastrzeżenia dotyczyły np. opłat nakładanych na pacjentów i braku spacerów.

NSA poparł Rzecznika Praw Pacjenta: kara nałożona na szpital w Suchowoli była zasadna
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Kara nałożona przez rzecznika wynosiła 210 tys. zł.

Zastrzeżenia dotyczyły m.in. tego, że pacjenci musieli płacić za pranie, ładowanie telefonów i prąd potrzebny do przygotowania herbaty. Rzecznik zwracał uwagę na brak indywidualnych programów terapeutycznych, niewłaściwie prowadzoną dokumentację medyczną, brak spacerów oraz niestosowanie parawanów podczas udzielanych świadczeń zdrowotnych.

"Kara pieniężna została nałożona na szpital za niepodjęcie działań niezbędnych do zaniechania stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów oraz za niepodjęcie działań mających na celu usunięcie skutków tych naruszeń, które rzecznik nakazał w rzeczonej decyzji" - wskazano w informacji przekazanej PAP.

"Sąd poparł wszystkie argumenty rzecznika, podkreślając, że w świetle zebranego materiału dowodowego, nałożona kara pieniężna jest adekwatna do ustalonego stanu faktycznego sprawy" - podkreśliło biuro rzecznika.

W informacji wskazano, że Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę na liczbę oraz ciężar gatunkowy naruszonych przez szpital praw pacjenta, które - wbrew twierdzeniom placówki - stanowiły realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Wyrok jest ostateczny.

Rzecznik nałożył karę na placówkę 26 października ub.r., po tym jak szpital nie podjął działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości wskazanych przez w decyzji z 21 kwietnia 2016 r.

W decyzji z 21 kwietnia 2016 r. rzecznik wskazywał m.in. na brak indywidualnych programów terapeutycznych; brak organizowania pacjentom wyjść poza budynek w trakcie hospitalizacji; brak stałej obsady personalnej Izby Przyjęć; niezapewnienie pacjentom dostępu do świadczeń stomatologicznych oraz niekorzystanie z parawanów zasłaniających pacjentów od innych hospitalizowanych podczas udzielania świadczeń na sali chorych. Wśród naruszających prawo praktyk rzecznik wyliczał także m.in. zmuszanie pacjentów do wykonywania czynności porządkowych należących do obowiązków personelu placówki, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji medycznej oraz pobieranie opłat za energię elektryczną zużytą np. do ładowania telefonów, przygotowywania kawy i herbaty oraz prania czy strzyżenia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum