NRPiP krytycznie nt. zmian legislacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego

Autor: NRPiP/Rynek Zdrowia • • 10 lipca 2019 17:53

Na stronie NRPiP opublikowane zostało stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
z 9 lipca br. w sprawie zmian legislacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego wprowadzonych przez Ministra Zdrowia.

NRPiP krytycznie nt. zmian legislacyjnych w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak czytamy, Naczelna Rada wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapisów § 12 ust.1 pkt. 2 i pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U. z 2019 r. poz. 1213 (dalej: r.sz.o.r.), oraz publicznego przyzwolenia na łamanie prawa i wprowadzanie na inne oddziały szpitalne, niż szpitalny oddział ratunkowy - ratownika medycznego jako osoby mającej zastąpić zawód pielęgniarki.

NRPiP przypomina, że zawód pielęgniarki i zawód ratownika medycznego to dwa różne zawody, których status i kompetencje zostały odmiennie uregulowane. Traktowanie tych dwóch zawodów zamiennie jest systemowym i merytorycznym błędem.

Rada ocenia, że przyjęty akt wykonawczy w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego zawiera zapisy nieadekwatne do dotychczas wypracowanego stanu prawnego, które naruszają fundamentalną zasadę budowania systemu udzielania świadczeń zdrowotnych opartego na wskazaniach aktualnej wiedzy medycznej, podziale kompetencji, bezpieczeństwie zdrowotnym pacjenta, należytej staranności oraz poszanowaniu praw pacjenta.

W uzasadnieniu stanowiska NRPiP zwraca uwagę, że "wypracowany status zawodowy pielęgniarki, w tym pielęgniarki systemu oraz ratownika medycznego wyraźnie wskazuje, iż uprawnienia pielęgniarki systemu mogą uzyskać tylko osoby mające wcześniej wykształcenie pielęgniarskie, uzyskujące dodatkowe kwalifikacje w ramach specjalizacji". Muszą także wykazać określony staż pracy.

Tytuł ratownika medycznego uzyskuje natomiast co do zasady osoba bez wcześniejszego przygotowania medycznego, do pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym nie potrzebuje specjalizacji.

Zdaniem autorów stanowiska zapisy rozporządzenia ministra zdrowia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego "zostały wydane z naruszeniem konstytucyjnej podstawy - upoważnienia ustawowego dla ministra zdrowia".

"Pielęgniarka systemu ma zdecydowanie szerszy zakres kwalifikacji zawodowych i umiejętności oraz zdecydowanie szersze uprawnienia do wykonywania świadczeń samodzielnych bez zlecenia lekarskiego i sprawowania całościowej opieki nad pacjentem w szpitalnym oddziale ratunkowym. Nadzór i kierownictwo nad wykonywaniem zawodu pielęgniarki w oddziale szpitalnym może sprawować tylko pielęgniarka oddziałowa, co już wielokrotnie potwierdzono w judykaturze" - wskazuje w stanowisku NRPiP.

Zwraca też uwagę, że w obecnym stanie prawnym i przyjętym modelu opieki nad pacjentem - w ramach pracy na szpitalnych oddziałach - ratownik medyczny może być jedynie zatrudniany w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

"Nie ma żadnych przesłanek ani medycznych, ani merytorycznych ani systemowych, aby ratownik medyczny mógł być zatrudniony na innych szpitalnych oddziałach. Zatrudnianie ratowników medycznych na stanowiskach intensywnej terapii naraża na odpowiedzialność prawną zarówno kierownictwo pomiotu leczniczego jak i samego ratownika za przekroczenie kwalifikacji, czyli udzielenia świadczenia zdrowotnego przez osobę nieuprawnioną. Odpowiednio, ta zasada ma zastosowanie w przypadku zatrudniania ratowników medycznych w innych oddziałach szpitalnych" - uważają autorzy stanowiska.

Więcej: nipip.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum