NRPiP apeluje o procedury regulujące postępowanie w przypadku agresywnego pacjenta

Autor: Rynek Zdrowia • • 16 stycznia 2020 17:40

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, z apelem o podjęcie działań mających na celu zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym bezpieczeństwa wykonywania zawodów oraz udzielania świadczeń zdrowotnych.

Na zdj. prezes NRPiP Zofia Małas Fot. archiwum

"Zawody pielęgniarki, położnej to zawody regulowane, samodzielne, wymagające ciągłego kształcenia i doskonalenia. Wyjątkowa specyfika tych zawodów polega między innymi na nieustannym, bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz jego bliskimi. Niepokój samorządu pielęgniarek i położnych wzbudzają coraz częstsze bezpośrednie ataki na osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej w trakcie realizacji i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych" - czytamy w nadesłanym komunikacie.

Dlatego Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 14 stycznia 2020 r. stanowiskiem nr 32 zwróciło do Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzecznika Praw Obywatelskich z apelem o podjęcie działań mających na celu realne zagwarantowanie personelowi medycznemu bezpieczeństwa podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jak przypominają pielęgniarki , zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej: Pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-5 i art. 5 ust. 1 pkt 1-9, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Powyższy zapis, oprócz szczególnej ochrony prawnokarnej dla osób wykonujących zawody pielęgniarki lub położnej, nakłada również na władzę publiczną obowiązek stworzenia optymalnie bezpiecznych warunków pracy.

- W tym miejscu należy zaznaczyć, iż obecnie w większości podmiotów leczniczych w Polsce brak jest procedur regulujących postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pacjenta lub jego osób bliskich. Można tutaj wskazać: brak ciągłego monitoringu i innych urządzeń umożliwiających pielęgniarce, położnej natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb o grożącym im niebezpieczeństwie; jak również brak szkoleń dla personelu zatrudnionego w podmiotach leczniczych. - mówi prezes NRPiP Zofia Małas. - Pamiętajmy, że bezpieczna pielęgniarka, położna równa się bezpieczny pacjent - dodaje.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnioskuje zatem o podjęcie prac legislacyjnych, które nakładałyby stosowne zobowiązania na podmioty zatrudniające personel medycznych, jak i podjęcie praktycznych działań, aby w każdym miejscu gdzie pielęgniarka lub położna udziela świadczeń zdrowotnych realizując zadania publiczne, miała zapewnione środki bezpieczeństwa, a ich zapewnienie było obowiązkiem ustawowym każdego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum