NRL zaopiniuje nowe przepisy dot. zagrożeń promieniowania jonizującego

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 02 listopada 2015 12:27

W związku pracami rządu nad opracowaniem koncepcji wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy Rady 2013/59/Euratom ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego, prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się w połowie października z prośbą o włączenie do tych prac przedstawicieli samorządu lekarskiego.

NRL zaopiniuje nowe przepisy dot. zagrożeń promieniowania jonizującego
Fot. Longobord/Flickr.com

Zdaniem NRL udział przedstawicieli samorządu lekarskiego w powyższych pracach, którego zasadność dostrzega również minister Marian Zembala, jest niezbędny, ponieważ przepisy regulujące ww. kwestie w sposób znaczący wpływają na bezpieczeństwo pacjentów oraz warunki pracy wielu lekarzy i lekarzy dentystów.

"Szczególną wagę dla członków naszego samorządu mają regulacje dotyczące stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, ochrony radiologicznej oraz ochrony zdrowia pracowników, zezwoleń w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz źródeł promieniowania jonizującego. Samorząd lekarski stoi na stanowisku, iż przy opracowaniu koncepcji wdrożenia do prawa polskiego ww. dyrektywy nie można pominąć opinii tak licznej i istotnej z punktu widzenia stosowania promieniowania jonizującego w medycynie grupy zawodowej” - napisano w piśmie.

27 października br. prezes Państwowej Agencji Atomistyki Janusz Włodarski poinformował, że powołany przez ministra środowiska zespół do spraw opracowania koncepcji wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2013/59/Euratom zakończył prace nad koncepcją wdrażania dyrektywy w części dotyczącej stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych.

Jednocześnie zapewnił, że projekt nowych przepisów mający na celu wdrożenie dyrektyw 2013/59/Euratom zostanie skierowany do NIL na etapie konsultacji społecznych.

Więcej: www.nil.org.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum