NRL/Rynek Zdrowia | 10-09-2020 14:25

NRL ws. wzorów dokumentów dotyczących prawa wykonywania zawodu lekarza

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.

NRL zgłasza następujące uwagi do projektu:

1 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 7c ust. 1 pkt 4 i ust. 2 przewiduje, że jedną z informacji, która powinna się znajdować w dokumencie Prawo wykonywania zawodu lekarza, jest wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu. Wzory dokumentów Prawo wykonywania zawodu załączone do projektu rozporządzenia nie zawierają tej informacji.

2 W związku z tym zmiany wymaga graficzna wersja dokumentów oraz „Opis wzoru” który powinien w ust. 4 pkt 1 przewidywać , że w dokumentach „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w warstwie graficznej na stronie drugiej (rewers) umieszcza się wyrażenia określające organ przyznający prawo wykonywania zawodu.
We wzorach dokumentów Prawo wykonywania zawodu załączonych do projektu rozporządzenia jako jedną z informacji umieszczanych na dokumencie wskazano PESEL, tymczasem art. 7c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie wymienia numeru PESEL jako elementu zamieszczanego na dokumencie.

Więcej: nil.org.pl