NRL ws. dobrych praktyk edukacyjnych oraz projektu ustawy o prawach pacjenta i RPP

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 06 września 2019 19:12

W piątek (6 września) Naczelna Rada Lekarska podjęła stanowiska ws. dobrych praktyk dotyczących organizacji wydarzeń edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

NRL ws. dobrych praktyk edukacyjnych oraz projektu ustawy o prawach pacjenta i RPP
NRL wskazuje, że doskonalenie zawodowe lekarzy powinno być wolne od wpływów wykraczających poza aktualny stan wiedzy medycznej Fot. Archwium

W stanowisku w sprawie dobrych praktyk dotyczących organizacji wydarzeń edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów NRL wskazuje na konieczność zapewnienia, aby doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów odbywało się w sposób obiektywny, oparty na wiedzy medycznej, wolny od jakichkolwiek wpływów wykraczających poza aktualny stan wiedzy medycznej. W tym celu przyjmuje zbiór dobrych praktyk stanowiący załącznik do niniejszego stanowiska.

Stanowi on, iż program kształcenia, materiały edukacyjne i proces szkolenia powinny być wolne od wszelkich form stronniczości tzn. treść kształcenia zawarta w programie powinna być wolna od jakiegokolwiek wpływu ze strony sponsorów, podobnie jak decyzje organizatorów szkolenia dotyczące wydarzeń edukacyjnych (kursów, konferencji, sympozjów, internetowych programów edukacyjnych).
Organizator szkolenia nie powinien przyjmować wsparcia sponsora, jeżeli z jego udzieleniem związane są jakiekolwiek warunki dotyczące programu kształcenia.

W przypadku, gdy sponsorem jest podmiot lub osoba związana z przemysłem farmaceutycznym lub medycznym, sponsor nie powinien być bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie wydarzenia edukacyjnego. Informacje dotyczące komercyjnych sympozjów satelitarnych podmiotów branżowych (tytuł, prelegenci, sesje, sponsorzy) powinny być prezentowane odrębnie od programu naukowego i materiałów szkoleniowych.

Organizator powinien zadbać, aby wszystkie materiały edukacyjne, w tym program kształcenia, program kursu, konferencji, sympozjum, internetowego programu edukacyjnego, były wolne od jakiejkolwiek formy reklamy i jakichkolwiek form stronniczości. Na programie kształcenia nie powinno znajdować się logo sponsora. Na programie kształcenia dopuszczalne jest umieszczenie jedynie logo organizatora kształcenia.

Organizator powinien zadbać, aby wydarzenie edukacyjne nie przewidywało reklamowania produktu lub producenta produktu bezpośrednio związanego z jakimkolwiek materiałem edukacyjnym lub programem kształcenia. Niedozwolone jest prezentowanie w materiałach edukacyjnych nazw handlowych leków i wyrobów farmaceutycznych oraz nazw handlowych wyrobów medycznych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum