NRL tworzy fundusz stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 01 lutego 2019 18:55

Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów.

NRL tworzy fundusz stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów
Celem przyznawania stypendiów jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach dokształcenia zawodowego. Fot. Fotolia

Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach dokształcenia zawodowego.

Na stronie NIL powstała nowa zakładka "system stypendialny", gdzie są zamieszczone pliki do pobrania dla osób aplikujących.

O stypendia mogą się ubiegać lekarze i lekarze dentyści, którzy w dacie składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia

Jak wynika ze stosownego regulaminu, stypendia przyznawane są się w kwocie nie wyższej niż 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla jednej osoby. Stypendium przyznaje się w kwocie pokrywającej:
• koszty udziału we wskazanej formie doskonalenia zawodowego, w tym opłatę za udział
• koszty zakwaterowania;
• koszty dojazdu
• kwotę ekwiwalentu żywieniowego

Wnioski o stypendia są rozpatrywane cztery razy w roku kalendarzowym.

Więcej: www.nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum