NRL popiera ministerialny projekt dotyczący badań kierowców

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 24 lutego 2014 21:09

Samorząd lekarski podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Z zadowoleniem przyjął fakt, że uwagi samorządu zgłoszone w ww. dokumencie zostały uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia podczas prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia.

"Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiejnr 1/14/P-VI jest naturalną kontynuacją wielokrotnych wystąpień samorządu lekarskiego odnośnie konieczności nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami" - zaznacza Maciej Hamankiewicz, prezes NRL, w piśmie do Ewy Wągrowskiej-Koski, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy.

Jak napisał, usunięcie przepisów wprowadzających obowiązek powiadamiania przez lekarzy organu wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych pacjenta, u którego stwierdzono przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii, albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, jest zgodne ze stanowiskiem NIL.

Jak dodaje w dalszej części pisma, wyraża "zdziwienie poparciem Pani Doktor dla ww. przepisów, które w swoim obecnym kształcie, w oczywisty sposób naruszają zasadę prawidłowej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP, a przede wszystkim są sprzeczne z ustawowym nakazem zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu (tajemnicy lekarskiej)."

 W piśmie prezes NRL powołuje się na obowiązek zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, który należy do podstawowych zasad etyki lekarskiej oraz zasad wykonywania zawodu lekarza, a jego niewykonanie podlega odpowiedzialności zawodowej, dyscyplinarnej, cywilnej i karnej.

Prezes Hamankiewicz jednocześnie informuję, że pomimo faktu, iż formalny obowiązek powiadamiania przez lekarza organu wydającego prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych pacjenta wygaśnie wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia, NRL będzie apelować do Koleżanek i Kolegów o uświadamianie pacjentom, których stan zdrowia może nie predysponować do kierowania pojazdami o zagrożeniach z tym związanych oraz namawianie do zgłoszenia tej okoliczności przez samego pacjenta do organu wydającego prawo jazdy.

Więcej: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum