NRL o systemie informacji i projekcie nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 08 listopada 2013 16:31

Prezydium NRL przyjęło 8 listopada stanowiska ws. projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz odnośnie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Zgłaszając szereg uwag do założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, prezydium NRL postuluje m.in., by administratorami Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) w przypadku medycznych zawodów zaufania publicznego były odpowiednie samorządy zawodowe.

Prezydium NRL podziela pogląd wyrażony w projekcie o potrzebie ”optymalizacji nakładów na informatyzację." Stwierdza jednakże, że konieczne jest finansowe wsparcie świadczeniodawców w tym procesie. ”Już sama konieczność stosowania elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (eKUZ) i Karty Specjalisty Medycznego (KSM) będzie wymagała posiadania czytników tych kart, a koszty ich zakupu są w pełni przerzucone na świadczeniodawcę (ok. 90 euro/szt.).”

Prezydium NRL po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych zwróciło uwagę, że opiniowany projekt ustawy jest kolejnym projektem zmiany ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, jaki został przedstawiony samorządowi lekarskiemu do zaopiniowania w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Tymczasem ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych została uchwalona 1959 r. i ,jak słusznie zauważają sami projektodawcy, jest ona anachroniczna i zawiera poważne luki prawne.

”W związku z powyższym niezbędne jest opracowanie i wprowadzenie w życie całościowej regulacji dotyczącej cmentarzy i chowania zmarłych, w tym stwierdzania zgonu i jego przyczyny, która byłaby spójna z innymi przepisami, np. o działalności leczniczej, a nie uchwalanie niewielkich, jedynie częściowych nowelizacji” - czytamy w przyjętym w piątek (8 listopada stanowisku.

Więcej: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum