NRL o rozporządzeniu ws. izb wytrzeźwień

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 06 kwietnia 2014 15:00

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

NRL po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgłasza następujące uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia:

1) § 6 ust. 1 pkt 2 - jest sformułowany nieprecyzyjne i nie wyklucza możliwości przetrzymywania w Izbie Wytrzeźwień osób, które są potencjalnie niebezpieczne dla życia i zdrowia swojego lub innych osób, które ze względu na stan somatyczny lub psychopatologiczny powinny być leczone w zakładach opieki zdrowotnej.

2) § 6 ust. 2 pkt 4 - system monitorowania, a w szczególności przechowywania zapisów będzie zbyt kosztowny dla większości placówek. Nie jest jasne, dlaczego wybrano akurat 6-miesięczny, a nie np. 3-miesięczny okres przechowywania danych (jak to jest w przypadku monitorowania zastosowania izolacji w szpitalach psychiatrycznych).

3) W załączniku nr 2 pkt II ppkt 2 w opisie stanu psychicznego:

a) po przymiotnikach: "ilościowe” i "jakościowe” brak rzeczownika: powinno być "…zaburzenia świadomości”. Należy skreślić słowa: "objawów wytwórczych”, a "halucynacje” zmienić na "omamy”.

b) "stan fizyczny” należy zamienić na "stan somatyczny”.

 

Więcej: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum