NRL o projekcie standardu szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i po porodzie

Autor: NRL/Rynek Zdrowia • • 15 lipca 2019 19:58

Po ostatnim posiedzeniu Naczelna Rada Lekarska przedstawiła w poniedziałek (15 lutego) stanowisko dotyczące m.in. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy"

NRL o projekcie standardu szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i po porodzie
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezydium NRL zwraca uwagę, że wątpliwości budzą rozbieżności pomiędzy brzmieniem § 7 projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego "Standard żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy" a a treścią uzasadnienia do projektu.

W myśl § 7 projektu rozliczenie wdrożenia modelu specjalnego żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym w ramach pilotażu ma się odbywać z wykorzystaniem opłaty za usługę według stawki w wysokości 18,20 zł za osobodzień pobytu na oddziale. Natomiast z treści uzasadnienia do projektu wynika, że program pilotażowy zakłada podwojenie stawki podstawowej przeznaczonej na finansowanie żywienia grupy docelowej.

Ponadto z treści uzasadnienia wynika, że na pozostałe koszty pilotażu takie jak: wynagrodzenie dla dietetyka, działania edukacyjne ma być przeznaczone 30 proc. ww. stawki żywieniowej.

Powyższe oznacza de facto, że dzienna stawka żywieniowa dla kobiet w ciąży i w okresie poporodowym nie zostanie podwojona tak jak to wskazuje projektodawca w uzasadnieniu. Prezydium protestuje przeciwko określeniu stawki za osobodzień pobytu na oddziale na poziomie 18,20 zł.

W związku z rozbieżnościami pomiędzy brzmieniem przepisów projektu rozporządzenia a treścią jego uzasadnienia prosimy o wyjaśnienie czy kotwa 18,20 zł. będzie kwotą dodatkową do podstawowej stawki żywieniowej przewidzianej na pacjenta w danym szpitalu - napisała NRL w stanowisku.

Ww. stanowisko zostało podjęte podczas posiedzenia Prezydium NRL 12 lipca.

Podczas posiedzenia NRL przedstawiła także stanowiska dotyczące:

• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
• projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
• projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Więcej: www.nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum