NRL o jawności ofert konkursowych w projekcie ustawy o świadczenich opieki zdrowotnej

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 23 września 2013 13:52

W piątek, 20 września Naczelna Rada Lekarska wypracowała stanowisko w sprawie projektowanych zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz trybu prac legislacyjnych nad tą ustawą.

NRL o jawności ofert konkursowych w projekcie ustawy o świadczenich opieki zdrowotnej
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęty sposób prowadzenia prac legislacyjnych nad ww. ustawą jest niedopuszczalny.

Okazuje się, że w projekcie ustawy przesłanym NRL do zaopiniowania w ramach konsultacji społecznych nie było zapisów dotyczących jawności ofert składanych przez świadczeniodawców, nie było również planowane uregulowanie zasad prowadzenia kontroli świadczeniodawców przez NFZ.

Zapisy dotyczące wspomnianych kwestii pojawiły się w projekcie ustawy dopiero po zakończeniu konsultacji społecznych co zdaniem samorządu lekarskiego jest naganne.

Jednocześnie mając na uwadze doniosłość projektowanych przepisów, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w uzupełnieniu swojego stanowiska nr 55/13/VI-P z dnia 2 sierpnia 2013 r. przedstawia dodatkowe uwagi do projektu ustawy.

Prezydium NRL m.in. zwróciło uwagę na konieczność  wprowadzenie jak największej jawności ofert składanych w toku postępowania o zawarcie umowy z NFZ.

Więcej: www.nil.org.pl 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze