NRL o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 25 sierpnia 2017 14:00

24 sierpnia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowiska w sprawie trzech projektów rozporządzeń oraz projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

NRL o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Odnośnie projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej prezydium NRL podkreśla, że projekt wprowadza bardzo zbiurokratyzowany, zależny od sprawozdawczości i niesprawdzony w praktyce model obliczania poziomu finansowania systemu. W ocenie Prezydium taki model powinien być sprawdzony w praktyce w niewielkiej skali i dopiero po analizie i korektach zastosowany do całego systemu.

Jeśli chodzi o projekt rozporządzenia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Prezydium NRL negatywnie zaopiniowało przewidziane w projekcie nałożenie na świadczeniodawców obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia.

Prezydium NRL negatywnie zaopiniowało też projekt rozporządzenia dotyczący nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny, położonym na obszarze gminy Górowo Iławieckie.

Odnosząc się do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Prezydium NRL wskazło, że zarówno projekt ustawy, jak i zmieniana ustawa nie precyzują celu działania systemu IOWISZ.

Prezydium krytycznie oceniło też rozszerzenie kręgu podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, dla których właściwy organ będzie mógł wydać opinię o celowości inwestycji w powiązaniu z przewidzianym w treści art. 148 ust. 2 ustawy wpływem okoliczności posiadania pozytywnej opinii na wynik porównania ofert przy ubieganiu się o kontrakt na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Więcej: www.nil.org.pl

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze