NRL: gdy lekarz wystawia zwolnienia papierowe, ZUS nie cofnie mu uprawnień jeśli...

Autor: NRL/Rynek Zdrowia • • 16 marca 2019 19:36

Jeśli lekarz wskaże, że np. oczekuje na zakup sprzętu komputerowego lub na zatrudnienie asystenta medycznego, uprawnionego do wystawiania zaświadczeń w imieniu lekarza, ZUS ma nie podejmować postępowania o cofnięcie upoważnienia, tylko monitorować realizację ustaleń.

NRL: gdy lekarz wystawia zwolnienia papierowe, ZUS nie cofnie mu uprawnień jeśli...
Fot. Shutterstock

Jak przypomina Naczelna Rada Lekarska na stronie NIL, 31 stycznia 2019 r. prezes NRL zwrócił się ze stanowczym wnioskiem do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej o zaprzestanie czynności zmierzających do cofnięcia lekarzom upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres do 3 miesięcy. Postępowania wszczęte przez jednostki ZUS dotyczyły zwolnień wystawionych w wersji papierowej po 1 grudnia 2018 r.

NIL wyjaśnia co przyniosła wymiana korespondencji z prezes Uścińską. Na wspomniane wyżej pismo prezesa NRL, odpowiedział również podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marcin Zieleniecki.

W odpowiedzi z 18 lutego 2019 r., prezes G. Uścińska zapewniła prezesa NRL, że lekarze, którzy wystawiają zaświadczenia lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy z naruszeniem zasad określonych w aktualnych przepisach, czyli wystawiają zwolnienia w postaci papierowej, są objęci indywidualnym monitorowaniem. W tym zakresie, przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z wszczęciem postępowania w sprawie cofnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich, ZUS ma nawiązać bezpośredni kontakt z lekarzem i ustalić indywidualny plan działania.

Jeśli lekarz wskaże, że np. oczekuje na zakup sprzętu komputerowego lub na zatrudnienie asystenta medycznego, uprawnionego do wystawiania zaświadczeń w imieniu lekarza, ZUS ma nie podejmować postępowania o cofnięcie upoważnienia, tylko monitorować realizację ustaleń.

Złożone przez lekarza wyjaśnienia przyczyn wystawiania zwolnień w wersji papierowej mają zostać przeanalizowane. W przypadku wskazania przez lekarza trudności z wystawianiem zaświadczeń lekarskich w postaci elektronicznej, ZUS ma zapewnić indywidualną pomoc i wsparcie. W zależności od potrzeb lekarza, ma zostać m.in. zaoferowana możliwość przeszkolenia, również asystenta medycznego.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marcin Zieleniecki potwierdził zapewnienia prezes ZUS oraz poinformował, że według stanu na 22 lutego 2019 r. została wydana przez ZUS jedna decyzja o cofnięciu upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Przypomniał także o stanowisku prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym poinformowano o umowie pomiędzy Ministrem Zdrowia a prezesem NFZ na udzielenie w 2018 r. dotacji celowej w wysokości 50 mln zł na informatyzację świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, będącym wystawiającymi zaświadczenia lekarskie, lub u których są zatrudnieni wystawiający zaświadczenia lekarskie i osoby do tego upoważnione. Dofinansowanie obejmowało możliwość zakupu urządzeń informatycznych, oprogramowania i koszty niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

W piśmie ministra Zielenieckiego zawarta jest też informacja, że obecnie NFZ, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, prowadzi prace, których celem jest wsparcie pozostałych placówek medycznych w bieżącym roku. Gdyby rzeczywiście tak się stało, byłaby to pozytywna odpowiedź na postulaty zgłaszane przez NIL - konkluduje NRL w komunikacie przedstawiającym sytuację lekarzy, którzy mają problemy z wystawieniem e-zwolnień.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum