NRL apeluje o zmiany w ustawie dotyczące karania lekarzy w czasie epidemii COVID-19

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 29 września 2020 09:14

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zaapelował do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o włączenie do procedowanego w Sejmie projektu ustawy dotyczącej odpowiedzialności za naruszanie obowiązków służbowych lub obowiązujących przepisów przy przeciwdziałaniu COVID-19 rozwiązań zawartych w przygotowanym przez samorząd lekarski.

NRL apeluje o zmiany w ustawie dotyczące karania lekarzy w czasie epidemii COVID-19
Fot. Shutterstock

Przygotowane propozycje przez NRL dotyczą zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt został ponownie przekazany resortowi.

W opinii prezesa NRL wprowadzenie regulacji ustawowych modyfikujących ogólnie obowiązujące zasady odpowiedzialności prawnej przedstawicieli zawodów medycznych, zarówno w sferze prawa karnego, cywilnego, jak i odpowiedzialności zawodowej pracowników służby zdrowia i jednostek opieki zdrowotnej udzielających świadczeń medycznych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii jest w pełni uzasadnione i konieczne. Prezes podał przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie takie rozwiązanie zostało wprowadzone do porządku prawnego.

W apelu podkreślono, że projektowane rozwiązania, dotyczące modyfikacji odpowiedzialności za działania podejmowane przy przeciwdziałaniu COVID-19, nie mogą dotyczyć działań urzędników państwa, pomijając przy tym działania personelu medycznego, który pracował w warunkach narażenia życia i zdrowia własnego i swych bliskich.

Stąd proponowanie korekty zapisów artykułów projektowanej ustawy. Na przykład art. 15 ustawy miałby - według propozycji NRL - mieć następujące brzmienie:

"Podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz osoba wykonująca zawód medyczny udzielające świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie ponoszą przewidzianej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, a także za śmierć poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19, chyba że uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia nastąpiło w efekcie działania umyślnego lub wskutek rażącego niedbalstwa osoby wykonującej zawód medyczny lub osób, za których działania podmiot wykonujący działalność leczniczą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych."

Więcej: nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum