NRL apeluje do RPO w sprawie dostępu lekarzy do testów z egzaminu specjalizacyjnego

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 30 sierpnia 2013 15:54

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz z prośbą o wyrażenie stanowiska na temat dopuszczalności wprowadzenia ograniczenia dostępu do testów z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego z lat ubiegłych.

NRL apeluje do RPO w sprawie dostępu lekarzy do testów z egzaminu specjalizacyjnego
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Uzyskanie specjalizacji wymaga przejścia postępowania kwalifikacyjnego oraz zrealizowania kilkuletniego programu specjalizacji w akredytowanej placówce służby zdrowia pod nadzorem lekarza specjalisty.

Jak przypomina prezes NRL "o uzyskaniu specjalizacji decyduje jednak egzamin końcowy zwany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym (PES). (...) Lekarze przystępujący do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego są zatem zainteresowani dostępem do pytań egzaminacyjnych z lat ubiegłych”.

Status prawny pytań egzaminacyjnych z PES ustaliło orzecznictwo sądów administracyjnych uznając, że stanowią one informację publiczną. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 21 lipca 2011 r. sygn. akt I OSK 678/11, zadania testowe użyte w trakcie PES są dokumentem urzędowym zawierającym w sobie informacje wykorzystywane przez organ, służące realizacji jego zadań, a więc stanowiące informację publiczną.

Zastrzeżenia samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów budzi art. 16r ust. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2011 r., w myśl którego „zadania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej'.

Dlatego też NIL stoi na stanowisku, że regulacja prawna zamieszczona w art. 16r ust. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarz dentysty jest niezgodna z Konstytucją, i zwraca się do Rzecznika Praw Obywatelskich o wyrażenie poglądu w tej sprawie oraz podjęcie działań zmierzających do uchylenia tego przepisu lub skierowanie w tej sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Podobne zarzuty NIL zgłasza również wobec ustanowionych ograniczeń w dostępie do pytań z Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK).

Więcej: www.nil.org.pl 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum