NRL apeluje do MZ i NFZ ws. koniecznych rozwiązań w ochronie zdrowia

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 21 grudnia 2013 14:01

Naczelna Rada Lekarska podczas posiedzenia 20 grudnia 2013 r. podjęła trzy apele: ws. prac nad nowymi rozwiązaniami systemowymi w ochronie zdrowia w Polsce, do ministra zdrowia ws. wprowadzenia zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty w celu uproszczenia warunków do uzyskania akredytacji do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach stomatologicznych oraz apel do prezesa NFZ.

NRL apeluje do MZ i NFZ ws. koniecznych rozwiązań w ochronie zdrowia
Naczelna Rada Lekarska wzywa rząd do jak najszybszego rozpoczęcia debaty publicznej nad docelowym kształtem systemu opieki zdrowotnej.

Jednocześnie NRL uważa, że decyzje w tych sprawach nie mogą zapadać jedynie na drodze politycznej; wymagają one debaty eksperckiej i publicznej; jednocześnie także wyraża gotowość samorządu lekarskiego do wzięcia udziału w takiej debacie.

NRL apeluje także do ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w celu uproszczenia warunków do uzyskania akredytacji do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach stomatologicznych

Naczelna Rada Lekarska stwierdza, że obowiązujące przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczące zasad uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, nie uwzględniają specyfiki szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy dentystów oraz praktyk zawodowych, które mają je prowadzić.

Naczelna Rada Lekarska zwraca się także do prezesa NFZ z apelem o dokonanie niezbędnych zmian w zarządzeniu nr 57/2013/DSOZ prezesa NFZ z 2 października 2013 r. ws. warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienionego zarządzeniem prezesa NFZ z 12 grudnia 2013 r. nr 74/2013/DSOZ zmieniającym zarządzenie ws. warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej zarządzenie Nr 57/2013/DSOZ wymaga niezwłocznej zmiany w zakresie, w jakim treść załącznika nr 7 pozwala oferentom na zastrzeżenie poufności podstawowych parametrów podlegających ocenie w toku postępowania konkursowego - takich jak: cena, kwalifikacje personelu i harmonogram pracy.

Więcej: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum