NRA: zakładanie nowych aptek winno być regulowane

Autor: NRA/Rynek Zdrowia • • 03 czerwca 2010 09:40

Naczelna Rada Aptekarska domaga się ograniczenia zakładania nowych aptek poprzez wprowadzenie w ustawie prawo farmaceutyczne kryteriów demograficznych i geograficznych.

W piśmie wystosowanym 2 czerwca do minister zdrowia Ewy Kopacz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz powołuje się na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 1 czerwca 2010 r. (sygn. C-570/07 i C-571/07) dotyczący dekretu wprowadzonego w autonomicznym regionie Asturii w Hiszpanii.

Należy podkreślić, że Trybunał uznał, iż ustanowione w asturyjskim dekrecie przesłanki dotyczące gęstości zaludnienia i minimalnej odległości między aptekami stanowią ograniczenie swobody przedsiębiorczości. Niemniej jednak przypomniał (co akcentuje NRA), że tego rodzaju środki mogą być usprawiedliwione, jeżeli spełniają cztery wymogi:
· są stosowane w sposób niedyskryminacyjny,
· są uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego,
· są odpowiednie do zagwarantowania realizacji zamierzonego celu,
· nie wykraczają poza to, co niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

Powołując się na orzeczenie ETS, Naczelna Rada Aptekarska domaga się od Ministerstwa Zdrowia, żeby prace nad projektem ustawy Prawo farmaceutyczne oraz nad ustawami reformującymi system refundacji leków ze środków publicznych doprowadziły do ograniczenia zakładania nowych aptek poprzez wprowadzenie kryteriów demograficznych i geograficznych przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki.

Ponadto w piśmie do MZ przypomniano dotychczasowe postulaty i propozycje samorządu aptekarskiego dotyczące prac nad projektami ustaw o systemie refundacji leków i wyrobów medycznych ze środków publicznych oraz nowelizujących Prawo farmaceutyczne.

Więcej: nia.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum