NRA: tylko recepty drukowane gwarantują ich czytelność

Autor: NIA, LJ, RR/rynekzdrowia.pl, • • 02 marca 2012 09:38

Podczas konferencji uzgodnieniowej dotyczącej nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich (29 lutego), Naczelna Rada Aptekarska postulowała m.in. o rozszerzenie możliwości poprawiania recept przez farmaceutów.

Projekt rozporządzenia zakłada abolicję dla aptek - recepty wystawione od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia wejścia życie nowego rozporządzenia uznaje się za prawidłowe, pomimo nieumieszczenia na nich wymaganych danych.

Na wniosek samorządu aptekarskiego rozbudowano przepisy dotyczące poprawiania recepty przez farmaceutów. Samorząd wnosił też o wykreślenie przepisu umożliwiającego osobie wydającej lek uzupełnienie recepty o identyfikator oddziału wojewódzkiego NFZ.

Izba postulowała także o zmianę paragrafu opisującego sposób wystawienia recepty. Farmaceuci zaproponowali, by wszystkie recepty były drukowane, a tylko w przypadku udzielania pomocy doraźnej dopuszczając recepty pisane odręcznie.

- Nie można dłużej utrzymywać fikcji czytelności recept wypisywanych odręcznie przez osoby wystawiające recepty lekarskie. Jedynie recepty drukowane gwarantują czytelność recept dla pacjentów, co jest stanem oczekiwanym przez prawodawcę oraz orzecznictwo sądowe. Istnieje alternatywa albo "ograniczona czytelność” dla osób realizujących recepty i dopuszczenie pisma odręcznego albo "czytelność powszechna” i pismo drukowane - argumentuje NRA.

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich ma wejść w życie do 9 marca 2012 roku.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wydał komunikat po konferencji uzgodnieniowej zorganizowanej 29 lutego przez MZ na temat nowego projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich.

W komunikacie prezesa NRA z 1 marca czytamy, że do projektu dodano par. 15, dotyczący formy recepty i rozmieszczenia danych na recepcie, co postulował samorząd aptekarski.

”Przepis ten stanowi, że osoba wydająca lek realizuje recepty zawierające dane, o których mowa w par. 3 lub zamieszczone zgodnie z par. 16, także wtedy, gdy rozmieszczenie tych danych nie odpowiada poszczególnym częściom wzoru recepty przeznaczonym na ich rozmieszczenie lub recepta pod względem graficznym nie odpowiada wzorowi recepty” - wyjaśniono w komunikacie.

Więcej: http://nia.org.pl/pl/news/0/1/

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum