NIL/Rynek Zdrowia | 18-11-2011 19:58

NIL: prośba o zawieszenie prac nad rozporządzeniem o receptach

Prezydium NRL w piątek (18 listopada) wniosło do Ministra Zdrowia o zawieszenie prac nad projektem rozporządzenia w sprawie recept, do chwili ustalenia wzoru umowy upoważniającej lekarzy do wystawiania recept na leki refundowane oraz do czasu opracowania projektu rozporządzenia umożliwiającego prowadzenie ograniczonej dokumentacji medycznej w celu wystawiania recept "pro famila" i "pro auctore".

W deklaracji zawarte zostało m.in. oświadczenie, że NFZ wraz z NRL opracuje wspólnie i w porozumieniu wzór umowy upoważniającej lekarza i lekarza dentystę do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Według propozycji z tego oświadczenia, NFZ stosuje i będzie stosował zasady kontroli, których głównym celem będzie wykrycie rażących nadużyć, a  MZ określi sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku wystawiania recept "pro autore" i "pro familia".

W treści stanowiska czytamy m.in., ''że przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia budzi stanowczy sprzeciw w zakresie, w jakim nakłada na lekarzy i lekarzy dentystów dodatkowe obowiązki urzędnicze nie mające nic wspólnego z wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty takie jak np. określanie na recepcie poziomu odpłatności leku.

Prezydium wyraża opinię, że "docelowe rozwiązanie problemu narastającego oburzenia środowiska lekarskiego tymi projektami będzie możliwe dopiero po dokonaniu powszechnie oczekiwanych zmian Ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( a w szczególności jej artykułu 48).''

Więcej: http://www.nil.org.pl