NIL postuluje odejście od wiązania refundacji ze wskazaniami

Autor: NIL/ Rynek Zdrowia • • 27 maja 2013 10:19

Naczelna Rada Lekarska ocenia, że Ministerstwo Zdrowia nie uwzględniło w nowelizacji ustawy refundacyjnej postulatów zgłaszanych przez środowisko lekarzy.

NIL postuluje odejście od wiązania refundacji ze wskazaniami
Naczelna Rada Lekarska podjęła cztery stanowiska:

- w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw;
- w sprawie zasad wykonywania praktyki lekarskiej na podstawie ustawy o działalności leczniczej;
- w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
- w sprawie opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych.

Odnosząc się do projektu założeń ustawy refundacyjnej, Izba zauważa, że resort zdrowia "pominął w całości liczne protesty środowiska lekarskiego wobec zmiany zasad wystawiania recept na leki refundowane, która wprowadzona została ustawą o refundacji leków".

"Pominięcie tak istotnych skutków społecznych wejścia w życie ustawy refundacyjnej w opisie sposobu jej wprowadzania i funkcjonowania sprawia wrażenie cenzurowania informacji i opinii dotyczących funkcjonowania tego aktu prawnego. Znamiennym jest, co jednoznacznie przyznane zostało we wstępie do założeń, że ustawa refundacyjna doprowadziła do racjonalizacji wydatków na refundację oraz zapewniła stabilność finansową systemu, ale nie poprawiła dostępności leków refundowanych. W ocenie NRL skutki te są konsekwencją rzeczywistego ograniczenia dostępności leków refundowanych, na co wskazują również organizacje reprezentujące pacjentów" - stwierdzają lekarze.

W ocenie samorządu lekarskiego niezbędne jest odejście od związania refundacji leku ze wskazaniami rejestracyjnymi. Umożliwienie ministrowi zdrowia wydania decyzji o objęciu refundacją zastosowania leku we wskazaniach innych, niż rejestracyjne, które nastąpiło na skutek nowelizacji ustawy refundacyjnej w styczniu 2012 r. oraz zapowiedziana w opiniowanych założeniach rezygnacja z wymogu określenia rozpoznania uzasadniającego w świetle dokumentów rejestracyjnych zastosowanie antybiotyków wskazują, że oparcie systemu refundacji leków na wskazaniach rejestracyjnych było decyzją błędną.

W zakresie zasad wykonywania praktyki lekarskiej na podstawie ustawy o działalności leczniczej, NRL stwierdza, iż indywidualna praktyka lekarska oraz indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska obejmuje swym zakresem zarówno czynności wykonywane w gabinecie, czynności wykonywane w miejscu wezwania przez chorego, jak również wykonywane w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach zawartej z tym podmiotem umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Tym samym lekarz wykonujący zawód w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach zarejestrowanej indywidualnej praktyki lekarskiej nie ma obowiązku rejestrowania dodatkowej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, jak sama nazwa wskazuje, powinna być rejestrowana wówczas, gdy lekarz zamierza udzielać świadczeń wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Więcej: http://www.nil.org.pl/

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum