NIL ostrzega przed niedostateczną ochroną tajemnicy zawodowej lekarzy

Autor: Marzena Sygut/Rynek Zdrowia • • 24 września 2015 12:35

- Dostęp różnych organów i instytucji do informacji związnych ze sferą prywatności obywateli jest obecnie zbyt łatwy. Może być jeszcze łatwiejszy, jeśli w życie wejdzie senacki projekt ustawy o Policji, wprowadzający możliwość szerokiej inwigilacji Polaków - ostrzegają Naczelna Rada Lekarska wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką.

NIL ostrzega przed niedostateczną ochroną tajemnicy zawodowej lekarzy
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

O niebezpieczeństwach wynikających z niedostatecznej ochrony tajemnic zwodowych przedstawicieli zawodów zaufania poblicznego mówili przedstawiciele ww. organizacji podczas konferencji prasowej pt: Stop nadużyciom w dostepie do tajemnic Polaków, która miała miejsce w Warszawie, w czwartek (24 września).

Jak podaje NIL przykładów nadużyć dostarcza samo życie. Urząd kontroli skarbowej domagał się np. od lekarzy podania listy pacjentów. Prokuratura bezprawnie przeglądała akta adwokata z informacjami o jego kliencie.

W nieopublikowanym dotychczas apelu NIL, podjętym 18 września 2015 roku, który jest reakcją na uchwałę krajowego zjazdu lekarzy zobowiązującą Izbę do przedstawienia swoich zarzutów ministrowi zdrowia, Izba podaje, że punktem odniesienia powinien być art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego, który przewiduje, iż : „tajemnica lekarska może być ujawniona tylko za zgodą sądu powszechnego, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwośc oraz danej okoliczności nie da się ustalić w inny sposób, jak tylko przez ujawnienie tej tajemnicy”.

Rozwiązanie to zdaniem NIL należy uznać za modelowe, i nie powinno ulegać zmianie, ponieważ decyzja o ujawnieniu tajemnicy scedowana jest na sąd powszechny, a nie na organ prowadzący postępowanie jakim jest np. policja.

Dodatkowo Prezydium NRL proponuje, aby całość regulacji dotyczących obowiązku ochrony tajemnicy lekarskiej była zamieszczona w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W ocenie NIL brak dostatecznej ochrony tajemnicy lekarskiej i związane z tym narażenie pacjentów na zbyt szeroki dostęp różnych organów i instytucji do informacji związanych ze sferą prywatności dot. stanu zdrowia i leczenia może podważyć zaufanie stanowiące podstawę prawidłowych relacji pacjenta z lekarzem.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze