NIL: normy czasu pracy lekarzy rezydentów – cd. korespondencji z ministrem pracy

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 05 stycznia 2017 19:35

W związku z pismem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 1 grudnia 2016 r. wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed poinformował, że problem norm czasu pracy lekarzy rezydentów przekazał wiceministrowi zdrowia Jarosławowi Pinkasowi.

NIL: normy czasu pracy lekarzy rezydentów – cd. korespondencji z ministrem pracy
Korespondencja prezesa NRL Macieja Hamankiewicza z wiceministrem resortu rodziny, pracy i polityki społecznej dotyczy norm czasu pracy lekarzy rezydentów. Fot. Archiwum

Jak informuje Naczelna Izba Lekarska, w piśmie przekazanym do Ministerstwa Zdrowia wiceminister Stanisław Szwed zaznaczył: "Uprzejmie przesyłam, zgodnie z właściwością, wystąpienie Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 24 listopada 2016 r. oraz Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 1 grudnia br.

Podnoszony w wystąpieniach problem sprowadza się bowiem do prawnej możliwości zawierania z lekarzami rezydentami w ramach odbywanej specjalizacji umów cywilnoprawnych o pełnienie dyżurów medycznych przez pracodawcę, a także przez podmioty (tzw. szkolące) inne niż pracodawca zatrudniający lekarza rezydenta. Dotyczy on zatem w istocie stosowania/zmiany dopuszczających wspomnianą wyżej możliwość przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, ze zm.).

Jednocześnie, w zakresie swojej właściwości, pragnę poinformować, że przepisy prawa pracy nie pozwalają na zawarcie umowy cywilnoprawnej ze swoim pracodawcą, jeżeli jej przedmiotem jest praca tego samego rodzaju co świadczona na podstawie umowy o pracę''.

Więcej: www.nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum