NIL: jesteśmy zadowoleni z przyjętej przez Sejm ustawy o izbach lekarskich

Autor: LJ/Rynek Zdrowia • • 27 października 2009 11:10

Projekt ustawy o izbach lekarskich przyjęty przez Sejm, to w większości zmiany postulowane przez samo środowisko - podkreśla Naczelna Izba Lekarska.

Ustawa o izbach lekarskich to jeden z niewielu aktów prawnych uchwalonych jeszcze w czasach PRL. Mimo licznych zmian w latach 1990-2004 (ustawa była ośmiokrotnie nowelizowana), nie przystaje do warunków, w których obecnie funkcjonuje samorząd lekarski. Sam ustawowdawca nie ukrywa, że zmiany najlepiej było wdrożyć nową ustawą, nie zaś na drodze kolejnej nowelizacji. Teraz ustawa trafi do Senatu.

 – Jesteśmy zadowoleni z tego projektu – komentuje Tomasz Korkosz, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. – Porządkuje stan prawny sprzed 20 lat.

U źródeł powstania tej ustawy jest propozycja samorządu lekarskiego: – 90 procent wprowadzonych zmian, to nasze propozycje i poza drobnymi wyjątkami, jak np. kwestia rejestracji lekarzy, są naszego autorstwa – dodaje Tomasz Korkosz.

Jedną z istotniejszych zmian w ustawie jest cały pakiet przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy. – Dotyczą one zmiany charakteru postępowania przed sądem lekarskim. Poszkodowany staje się jeszcze bardziej stroną w postępowaniu – podkreśla rzecznik NIL.

Ustawa realizuje zalecenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w zakresie prowadzenia rzetelnego procesu sądowego, w tym zwiększenia zakresu prawa do uczestniczenia w takich postępowaniach przez pokrzywdzonych oraz poprawę sprawności, szybkości i jawności postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Ustawa wprowadza dwuinstancyjność i możliwość odwołania się od orzeczeń sądów lekarskich do sądu powszechnego. Zdaniem ustawodawcy, ulepsza też przepisy dotyczące postępowań przed organami izb lekarskich również z punktu widzenia ochrony praw ofiar błędów lekarskich.

Poszerzony został katalog kar dla lekarzy - kara finansowa, okresowy zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia i okresowe ograniczenie w wykonywaniu zawodu lekarza.

W projekcie przewidziano także dodanie dwóch nowych przepisów do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty nakładających na lekarzy wykonujących zawód lekarza (lekarza dentysty) na terytorium RP obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum