NIK/Rynek Zdrowia | 04-04-2019 13:21

NIK skontroluje SOR-y, stacje pogotowia, a nawet NFZ

NIK chce sprawdzić jedną trzecią oddziałów SOR w pięciu województwach, stacje pogotowia ratunkowego pięciu wojewodów, a nawet centralę i oddziały NFZ. Powód? Izba chce odpowiedzieć na pytanie, czy polski system ratownictwa umożliwia sprawne i skuteczne rozpoznanie stanu zdrowia i kondycji pacjentów zgłaszających się na SOR-y i zajęcie się tymi, którzy wymagają natychmiastowej pomocy.

NIK chce skontrolować SOR-y w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, lubuskim, zachodniopomorskim. Fot. archiwum (zdj. ilustracyjne)

NIK zaplanowała kontrolę w odpowiedzi na docierające do Izby sygnały, że lekarzy i ratowników pracujących w systemie Państwowe Ratownictwa Medyczne  jest za mało, są przemęczeni i fizycznie nie mają szans sprostać wszystkim obowiązkom. Kontrola ruszy w drugiej połowie 2019 roku. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury.

Kontrola ma przede wszystkim dać odpowiedź na pytanie, czy system ratownictwa medycznego zapewnia sprawne podejmowanie działań medycznych wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Kontrolerzy sprawdzą także, czy system powiadomienia ratunkowego umożliwia prawidłowe rozpoznanie sytuacji oraz szybkie dotarcie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia oraz czy jednostki systemu ratownictwa medycznego dysponują odpowiednią kadrą oraz wyposażeniem i czy jest ono wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Projekt planu kontroli zakłada także zbadanie, czy środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem ratownictwa medycznego są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. 

 Kontrolą objęte zostaną organy administracji rządowej i jednostki wykonujące zadania systemu ratownictwa medycznego oraz podmioty finansujące, tj.:

• pięciu wojewodów (kujawsko-pomorski, lubelski, mazowiecki, lubuski, zachodniopomorski) - odpowiedzialni za planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa;
• jednostki systemu, tj. szpitalne oddziały ratunkowe w wybranych szpitalach w ww. województw oraz stacje pogotowia ratunkowego, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
• oddziały wojewódzkie NFZ.

Jak podnosi NIK, "jednym z zadań państwa jest podejmowanie działań medycznych wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, a obowiązkiem administracji publicznej jest posiadanie adekwatnych do każdego rodzaju zagrożenia rozwiązań systemowych".

Według NIK utrzymanie oraz stabilizację podstawowych funkcji życiowych powinny zapewniać: szybkie udzielenie pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia oraz bezpieczny transport pacjenta urazowego pod opieką wykwalifikowanego personelu.

"Miejscem docelowym udzielania pomocy zdrowotnej jest szpitalny oddział ratunkowy, który powinien dysponować odpowiednia kadrą i być wyposażony w odpowiedni sprzęt do ratowania życia i zdrowia ludzkiego" - czytamy na stronie NIK.

Więcej: nik.gov.pl