NIK: domy pomocy społecznej lubelskich powiatów zaspokajały potrzeby ich mieszkańców

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 29 stycznia 2019 14:02

Pensjonariuszom DPS w powiatach krasnostawskim i włodawskim zapewniano odpowiednie warunki mieszkaniowe, niezbędną opiekę medyczną i pomoc w załatwieniu spraw osobistych. Personel dbał, by terapia zajęciowa prowadzona była z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb mieszkańców - podała NIK.

NIK: domy pomocy społecznej lubelskich powiatów zaspokajały potrzeby ich mieszkańców
W ocenie NIK, DPS-y zapewniły swoim mieszkańcom odpowiednie warunki, w tym opiekę medyczną Fot. Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Delegatura NIK w Lublinie sprawdziła, jak powiaty krasnostawski i włodawski realizowały zadania ustawy o pomocy społecznej dot. funkcjonowania domów pomocy społecznej (w latach 2015-2017). Dom pomocy społecznej (DPS) to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Jak poinformował NIK, skontrolowane przez Izbę DPS świadczyły wymagane przepisami usługi, zapewniając potrzeby bytowe mieszkańców, (tj. miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie w czystości); usługi opiekuńcze (tj. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i załatwieniu spraw osobistych, pielęgnację, systematyczny kontakt z lekarzem rodzinnym i psychiatrą, zlecone wizyty w poradniach specjalistycznych), a także usługi wspomagające (tj. mieszkańców zachęcano do udziału w terapii zajęciowej i warsztatach wspierających samodzielność i poprawiających sprawność)".

NIK zaznacza jednak, że w DPS w Krasnymstawie świadczono również usługi edukacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. 

NIK zwróciła również uwagę, że w momencie kontroli wymogów technicznych nie spełniały pochylnie dla osób niepełnosprawnych w DPS w Krasnymstawie (budynek w Krasnymstawie i w Ostrowie Krupskim) i w DPS w Różance oraz powierzchnie manewrowe w toaletach dla niepełnosprawnych w DPS w Krasnymstawie". - Informacja o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych, przekazana do NIK wskazuje m.in., że przebudowa podjazdów do budynków planowana jest na 2019 r. - zaznacza Izba.

NIK zaznacza także, że "terapia w domach pomocy społecznej ukierunkowana była na udzielanie wsparcia terapeutycznego i aktywizującego", a "zajęcia przygotowywano z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, priorytetów i stanu psychofizycznego mieszkańców, prowadzono również zajęcia z psychologiem". - W Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w ramach jednej z form zajęć organizowano (dwa do trzech razy w miesiącu) przyjazd tzw. sklepu obwoźnego, w którym mieszkańcy mogli samodzielnie zrobić zakupy, trenując tym samym umiejętności ekonomiczne i społeczne. Jeśli było to możliwe - zachęcano podopiecznych do utrzymywania kontaktu z rodzinami - zaznacza Izba.

- W kontrolowanych domach pomocy w Krasnymstawie, Bończy i Różance mieszkało ok. 580 osób. W zasadzie wszystkie osoby spełniające przesłanki do umieszczenia w tego typu ośrodkach, które wyraziły zgodę na umieszczenie w placówce, mogły liczyć na uzyskanie wsparcia w tej formie - wynika z kontroli NIK.

NIK zaznacza także, że w powiecie krasnostawskim w kontrolowanym okresie wystąpił jeden przypadek oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy, czas oczekiwania wynosił ok. dziewięć miesięcy. Izba dodaje, że okresowe kolejki osób oczekujących na umieszczenie w DPS odnotowano w Różance, w jedynym domu prowadzonym przez powiat włodawski".

- W kontrolowanym okresie na miejsce oczekiwało tam od 10 do 13 osób, a średni czas oczekiwania wynosił od jednego do pięciu tygodni - zaznaczono. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum