NFZ zmienia zarządzenie ws. dodatkowych środków dla ratowników medycznych

Autor: IB • Źródło: NFZ/Rynek Zdrowia23 kwietnia 2021 12:36

NFZ opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie ws. przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych.

NFZ zmienia zarządzenie ws. dodatkowych środków dla ratowników medycznych
Zmiana zarządzenia ma charakter dostosowujący Fot. Archiwum
  • W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia konieczna była również zmiana zarządzenia prezesa NFZ
  • Rozporządzenie doprecyzowuje przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby etatów albo równoważników etatów ratowników medycznych objętych podwyżkami
  • Chodzi o to, aby w przypadku konieczności przeprowadzenia nowego postępowania konkursowego o zawarcie umów w rodzaju ratownictwo medyczne, osoby te nadal objęte były wzrostem wynagrodzeń

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiana zarządzenia Nr 214/2020/DSM prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych wynika z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 657).

Rozporządzenie doprecyzowuje przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby etatów albo równoważników etatów ratowników medycznych objętych podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tej grupy zawodowej.

Jednorazowa informacja

Chodzi o to, aby w przypadku konieczności przeprowadzenia nowego postępowania konkursowego o zawarcie umów w rodzaju ratownictwo medyczne, osoby te nadal objęte były wzrostem wynagrodzeń.

Regulacja ta umożliwia dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywanie środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń niniejszej grupy zawodowej, na podstawie jednorazowej informacji przekazanej przez świadczeniodawców.

W związku z powyższą zmianą koniecznym było znowelizowanie zarządzenia Nr 214/2020/DSM, poprzez nadanie nowego brzmienia § 6. Zmiana zarządzenia ma więc charakter dostosowujący.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum