NFZ: zmiany w zespole ds. organizacji szczepień personelu przeciwko Covid-19

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 11 lutego 2021 22:06

Nowelizacja zarządzenia Nr 199/2020/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień personelu podmiotów leczniczych przeciwko COVID-19 polega na wprowadzeniu zmian składu osobowego Zespołu.

W zarządzeniu Nr 199/2020/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji szczepień personelu podmiotów leczniczych przeciwko COVID-19, zmienionym zarządzeniem Nr 17/2021/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – Grzegorz Kubielas, naczelnik w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu – Adam Kiersnowski, zastępca
dyrektora Departamentu Informatyki;
3) sekretarz Zespołu – Agnieszka Smyk, główny specjalista w Gabinecie Prezesa Funduszu;
4) członkowie Zespołu:
a) Katarzyna Kąpińska, naczelnik w Gabinecie Prezesa Funduszu,
b) Andrzej Zakrzewski, dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Treść zarządzenia: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum