NFZ: zmiany w zarządzeniu ws. warunków rozliczania środków na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 21 grudnia 2018 21:32

Zarządzenie określa m.in., że wnioski w celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych, oprogramowania można składać do do dnia 28 grudnia 2018 r., do dyrektora właściwego oddziału NFZ.

§ 1. W zarządzeniu Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, zmienionym zarządzeniem Nr 129/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
1. W celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania lub kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, uprawniony świadczeniodawca składa, w terminiedo dnia 28 grudnia 2018 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu;
2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy w terminie 3 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum