NFZ: zarządzenie zmieniające zarządzenie ws. warunków zawierania i realizacji umów - świadczenia kontraktowane odrębnie

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 01 lutego 2019 20:58

Zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, dokonano zmian w zakresie katalogu zakresów świadczeń katalogu produktów dodatkowych do sumowania w KOC oraz w warunkach realizacji umów w poszczególnych zakresach świadczeń.

Zmiany polegają m.in. na dodaniu nowych produktów rozliczeniowych w 4 zakresach świadczeń odpowiadających trzem nowym świadczeniom wprowadzonym do wykazu świadczeń gwarantowanych:
1. Diagnostyka cukrzycy monogenowej,
2. Diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków,
3. Hemodiafiltracja (HDF).

Struktura i wyceny nowo utworzonych produktów rozliczeniowych odpowiadają taryfom świadczeń opublikowanym w obwieszczeniach Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie ustalenia taryfy świadczeń.

Łączny skutek finansowy dla płatnika publicznego, zgodnie z treścią raportów w sprawie ustalenia taryfy świadczeń, opublikowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyniesie od 4 mln. zł w wariancie minimalnym dodatkowych wydatków na hemodiafiltrację (tj. przy 150 tys. zabiegów hemodiafiltracji) rocznie, do 61 mln zł w wariancie maksymalnym tych wydatków (tj. przy 1 500 tys. zabiegów hemodiafiltracji).

W zmienionym zarządzeniu, na podstawie opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji o wynikach kontroli żywienia pacjentów w szpitalach, w załączniku nr 1a do zarządzenia (Katalog produktów dodatkowych do sumowania w KOC I) dookreślono, że żywienie powinno być prowadzone zgodnie z aktualnymi zasadami określonymi w Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego publikowanych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, lub - w przypadku dzieci - zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.

W załączniku nr 12 do zarządzenia zaktualizowano zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz.U. poz. 1756), oraz dokonano zmiany treści klauzuli dotyczącej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum