NFZ: zarządzenie ws. warunków zawierania umów o udzielanie świadczeń

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 14 marca 2017 21:38

Opublikowane 14 marca zarządzenie Prezesa NFZ nr 18/2017/DSOZ określa szczegółowe warunki postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym sposób przygotowania i składania ofert oraz wnoszenia środków odwoławczych.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert lub rokowań, których przedmiotem jest zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Oferent obowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty spełniającej warunki zawierania umów, zgodnie z przepisami opublikowanego zarządzenia.

Zarządzenie określa szczegółowo: sposób przygotowania oferty, sposób składania ofert, zasady przeprowadzania postępowania, sposób wnoszenia środków odwoławczych.

Więcej: nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum