NFZ/Rynek Zdrowia | 15-05-2013 16:54

NFZ: zarządzenie ws. programów zdrowotnych

Na stronie internetowej Centrali NFZ opublikowano w środę (15 maja) zarządzenie nr 29/2013/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Zmienia ono zarządzenie w tej sprawie z 10 maja 2012 r. i zobowiązuje dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia wżycie przepisów niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie prezesa NFZ wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 maja 2013 r.

Więcej: www.nfz.gov.pl