NFZ/Rynek Zdrowia | 01-09-2020 22:07

NFZ: zarządzenie dotyczące umów w programie pilotażowym koordynowanej opieki nad chorymi z neurofibromatozami

Centrala NFZ opublikowała zarządzenie prezesa NFZ w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami.

Zarządzenie ma na celu, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami (Dz. U. poz. 1185) określenie zasad koniecznych do sprawozdania i rozliczania świadczeń.

Zarządzenie określa też wzór umowy o realizację świadczeń w tym zakresie oraz zasady zawarcia umów o realizację przedmiotowego programu pilotażowego.

Na podstawie regulacji dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie przeprowadzał działania zmierzające do zawarcia umów o realizację świadczeń w ramach programu pilotażowego.

Więcej: www.nfz.gov.pl