NFZ: zarządzenie dot. nowych zadań Departamentu Kontroli - w obszarze jakości

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 22 marca 2018 21:21

NFZ opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczy ono nowych zadań Departamentu Kontroli - w obszarze oceny jakości świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z zarządzeniem Departament Kontroli NFZ otrzymuje kolejne zadania:

W ust. 2 po pkt 3 zarządzenia dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

3a) prowadzenie prac związanych z oceną jakości świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez:
a) opracowywanie klinicznych wskaźników jakości świadczeń opieki zdrowotnej,
b) dokonywanie oceny wpływu regulacji prawnych oraz przyjętego sposobu finansowania na jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz opracowywanie rekomendacji systemowych w tym zakresie,
c) współpracę z urzędami i innymi podmiotami, do których zadań należą kwestie związane z oceną jakości świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak czytamy w uzasadnieniu zmiana Regulaminu Organizacyjnego Centrali obejmuje dodanie do kompetencji Departamentu Kontroli zadań w obszarze oceny jakości świadczeń opieki zdrowotnej.

Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, uczestniczył będzie w procesie opracowywania klinicznych wskaźników jakości (art. 19 projektu).

Rola Departamentu Kontroli, mającego nadzór nad realizacją funkcji kontrolnej przez OW NFZ, która umożliwia sprawdzenie w rzeczywistości parametrów jakościowych udzielanych świadczeń przez konkretnych świadczeniodawców, jest w tym procesie szczególnie istotna.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum