NFZ wydłużył okres ważności karty EKUZ

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 24 maja 2019 08:34

NFZ opublikował zarządzenie nr 53/2019/DWM prezesa Funduszu zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z pobytem czasowym w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej.

Jak podaje NFZ w uzasadnieniu rozporządzenia, w związku ze zwiększającym się zainteresowaniem osób ubezpieczonych możliwością uzyskania EKUZ podjęta została decyzja o wydłużeniu okresu ważności do 3 lat dla grupy wnioskodawców dla której wydawane jest około 44% wszystkich wydanych w danym roku kart, tj. dla osób zatrudnionych,  jak również osób prowadzących działalność gospodarczą (rolniczą lub pozarolniczą), którzy wyjeżdżają w związku z pobytem czasowym w celu innym niż związany z pracą lub nauką, i których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony w rozumieniu art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).

Według NFZ, wydłużenie okresu ważności pozwoli na zmniejszenie częstotliwości składania wniosków przez zainteresowanych i jednocześnie nie zwiększa znacznie ryzyka związanego z nieuprawnionym posługiwaniem się kartami.

Każdorazowo w przypadku ustalenia przez oddział wojewódzki NFZ krótszego okresu uprawnień, okres ważności EKUZ zostanie skrócony.

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ponosił, tak jak dotychczas, koszty związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych osobom, dla których wydał Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, przy czym w przypadku posługiwania się dokumentem przez osobę, która utraciła prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, jako postępowanie nieuprawnione będzie skutkować dochodzeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia zwrotu ww. kosztów w trybie i na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) oraz Procedury windykacji należności w Narodowym Funduszu Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2018 r.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum