NFZ/Rynek Zdrowia | 07-11-2019 13:21

NFZ ws. umów na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

NFZ opublikował zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

W dotychczasowych zarządzeniach nowe wprowadza następujące zmiany: załączniki nr 1b - 1e do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1- 4 do opublikowanego zarządzenia, załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, które wchodzi w życie z dniem podpisania i stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2019 r.

Więcej: nfz.gov.pl