NFZ: umowy szpitali na dostawę leków zawierających pegfilgrastim tylko w ramach zakupu zbiorowego

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 15 stycznia 2021 19:29

Świadczeniodawcy wykorzystujący produkty lecznicze zawierające substancję czynną pegfilgrastim powinni niezwłocznie zawrzeć umowy z dostawcami wyłonionymi w wyniku wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wynika z komunikatu Centrali NFZ.

W piątek (15 stycznia) NFZ zamieścił komunikat dla świadczeniodawców stosujących produkty leczniczych zawierających substancję czynną pegfilgrastimum. Z komunikatu wynika, że szpitale mają niezwłocznie zawrzeć umowy na dostawy tych leków z podmiotami wskazanymi przez .Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Jak wyjaśnia NFZ, w dniu 28 grudnia 2020 r. zostało rozstrzygnięte wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną pegfilgrastimum. Natomiast z dniem 7 stycznia 2021 r. rozstrzygnięcie tego postępowania stało się prawomocne, stąd w najbliższych dniach planowane jest rozpoczęcie procesu polegającego na podpisywaniu umów na dostawy leków z wyłonionymi wykonawcami.

Komunikat precyzuje, jak świadczeniodawcy mają postąpić, jeśli już wcześniej zawarli umowy z innymi wykonawcami na dostawę leków zawierających pegfilgrastimum.

Zgodnie z treścią §17a ust. 11 zarządzenia nr 180/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z późn. zm. w sytuacji, gdy dany świadczeniodawca zawarł umowę na dostawy leków zawierających substancję czynną pegfilgrastimum przed zamieszczeniem przez prezesa NFZ informacji o ogłoszeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dopuszczona jest jej dalsza realizacja jedynie w sytuacji, gdy cena jednostki leku nabywana w drodze omawianej umowy nie przekracza ceny jednostki leku nabywanego w wyniku przeprowadzonego wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Świadczeniodawcy, po podpisaniu umów z wykonawcą wskazanym przez Instytut Matki i Dziecka oraz ustaleniu daty rozpoczęcia dostaw, winni rozważyć konieczność rozwiązania dotychczas zawartych umów na dostawy leków zawierających pegfilgrastim.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Pegfilgrastim (łac. Pegfilgrastimum) jest pochodą filgrastymu - substancji odpowiedzialnej w organizmie za wytwarzanie i uwalnianie granulocytów obojętnochłonnych ze szpiku kostnego – jednego z rodzajów białych krwinek. Pegfilgrastym analogicznie do naturalnej substancji znacząco zwiększa poziom granulocytów we krwi, zwiększa też liczbę komórek szpiku, wytwarzających te krwinki. Granulocyty obojętnochłonne odpowiadają za obronę organizmu przed drobnoustrojami. Lek ten wykorzystuje się przede wszystkim w terapii neutropenii (stan obniżonej liczby granulocytów obojętnochłonnych) po leczeniu chemioterapeutycznym nowotworów (najczęściej przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum