NFZ publikuje zmiany w zarządzeniu dot. warunków umów w leczeniu szpitalnym

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 22 lutego 2018 21:27

Zarządzenie Nr 14/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza zmiany zarządzeniu Nr 119/2017/DSOZ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

W zarządzeniu Nr 119/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne dokonano zmian w zakresie katalogu produktów do sumowania (1c).

Zmiany te związane są z koniecznością dostosowania przepisów zarządzenia Prezesa Funduszu do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r. (Dz. U. poz. 1516) oraz polegają na symetryzacji produktów rozliczeniowych dedykowanych rozliczaniu krwi i jej składników. Utworzono w tym celu nowe produkty rozliczeniowe, które umożliwią również retrospektywne monitorowanie sposobu gospodarowania krwią i jej preparatami.

Konsekwentnie dokonano również zmian w zakresie katalogu - pakiet onkologiczny (3b), w zakresie produktów rozliczeniowych dedykowanych rozliczaniu krwi i jej składników.

Dodatkowo, w katalogu produktów do sumowania (1c), utworzono nowy produkt rozliczeniowy: 5.53.01.0001528 Konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego, będący konsekwencją wprowadzenia nowego świadczenia gwarantowanego: Porada specjalistyczna – anestezjologia, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 2423), z zastrzeżeniem że konsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia, o której mowa w rozporządzeniu, odbyła się przed datą hospitalizacji. Produkt dedykowany jest do rozliczenia wyłącznie z grupami zabiegowymi.

Należy jednocześnie wskazać, że przedmiotowa porada nie jest kwalifikacją pacjenta do znieczulenia realizowaną nie później niż 24 godziny przed zabiegiem w trybie planowym, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. poz. 2218).

Dodatkowo w charakterystyce JGP (9) dokonano zmian porządkowych nie mających wpływu na wycenę odpowiedniej grupy:

a) Grupa L105 zmieniono warunek dla grupy z: „wymagane wskazanie procedury z listy procedur L10; czas pobytu < 3 dni; wiek < 18 r.ż.” na: „wymagane wskazanie procedury z listy procedur L105; czas pobytu < 3 dni; wiek < 18 r.ż.”,
b) Grupa Z01 zmieniono kod ICD-9 z: 45.539 Kolonoskopia – inne na: 45.239 Kolonoskopia – inne,
c) Grupa T11 usunięto zdublowany kod ICD-9 37.49999 Inne przezskórne zabiegi serca i osierdzia,
d) Grupa S13 usunięto procedurę z: F88 Wirus/przeciwciała nabytego niedoboru odporności HIV antygen ilościowo na: F91 Wirus/przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV).

Treść zarządzenia z załącznikami: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum