NFZ publikuje jednolity tekst ws. umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

Autor: oprac. MS • Źródło: NFZ02 czerwca 2021 18:47

Na stronie NFZ opublikowano obwieszczenia prezesa Funduszu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia prezesa odnośnie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

NFZ publikuje jednolity tekst ws. umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe
NFZ opublikował jednolity tekst dotyczący umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe. Fot. Fotolia
  • Fundusz publikuje jednolity tekst dotyczący umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe
  • Publikacja ma na celu ujednolicenie przepisów wielokrotnie zmienianego zarządzenia celem uzyskania czytelności tekstu, zachowania jego przejrzystości, a tym samym ułatwienia interesariuszom ich stosowania
  • Płatnik informuje, że obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Jak wyjaśnia NFZ, prezes jest zobligowany przepisami prawa do wydawania i publikowania na stronie internetowej Funduszu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy jednolitych tekstów zarządzeń prezesa określających warunki realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz publikowanie na stronie internetowej Funduszu tekstów ujednoliconych tych zarządzeń, niezwłocznie po dokonaniu w nich zmian.

Na te obowiązki obecnie nałożyły się wielokrotne nowelizacje i liczne zmiany w przepisach zarządzenia Nr 166/2019/DSOZ prezesa NFZ. W związku z powyższym została podjęta decyzja o sporządzeniu tekstu jednolitego ww. aktu normatywnego.

Publikacja jednolitego tekstu ma ułatwić poruszanie się interesariuszom

W uzasadnieniu do publikacji napisano: „Wydanie obwieszczenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe ma na celu ujednolicenie przepisów wielokrotnie zmienianego zarządzenia celem uzyskania czytelności tekstu, zachowania jego przejrzystości, a tym samym ułatwienia interesariuszom ich stosowania”.

Jednocześnie płatnik informuje, że powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze