NFZ: przepisy prawne nie wykluczają tzw. wizytacji

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 06 maja 2013 06:16

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował nas, że podstawowe regulacje prawne dotyczące kontroli prowadzonych przez Fundusz u świadczeniodawców nie wykluczają "innych rodzajów weryfikacji", do których zaliczyć można prowadzenie tzw. wizytacji.

NFZ: przepisy prawne nie wykluczają tzw. wizytacji

O kontrowersjach związanych z tzw. wizytacjami piszemy w osobnym tekście. Czytaj: Brak podstaw do "wizytacji", ale świadczeniodawcy wolą zapłacić karę niż podpaść NFZ 

W przesłanym stanowisku NFZ przypomina, że zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli NFZ określono w ustawie z dnia 17 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w art. 64 ustawy.

Natomiast rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych określa szczegółowy sposób i tryb prowadzenia kontroli.

Zdaniem NFZ, wspomniane akty prawne ”nie wykluczają jednocześnie innych rodzajów weryfikacji prawidłowości realizacji przez świadczeniodawców umów zawartych z NFZ, do których zaliczyć można prowadzenie ”wizytacji” w trybie art. 107 ust. 5 pkt 12 przywołanej ustawy.”

Wyjaśnijmy, że przywołanych przepisach nie pojawia się pojęcie ”wizytacja”. Mówią one o zadaniach dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, do których należy ”kontrola i monitorowanie: ordynacji lekarskich, realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizacji prawa do świadczeń dla ubezpieczonych.”

Fundusz zastrzega, że wymienione regulacje nie określają jednak rodzaju prowadzonych przez NFZ kontroli. Podział taki uszczegółowiony został w zarządzeniu nr 23/2009/DSOZ prezesa NFZ z 13 maja 2009 r., gdzie wyróżniono: kontrole planowe (kontrole ujęte w rocznym planie kontroli oddziału wojewódzkiego NFZ) i kontrole doraźne (kontrole prowadzone poza planem kontroli OW NFZ; są to w szczególności kontrole sprawdzające, skargowe, problemowe czy rozpoznawcze).

Jednocześnie NFZ w przesłanym portalowi rynekzdrowia.pl piśmie zwraca uwagę, że ”tzw. wizytację (choć lepiej jest posługiwać się określeniem ”czynności monitorujące”) można prowadzić zarówno na etapie konkursu, jak i w trakcie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.”

Ponadto NFZ wskazuje, że ”tryb sprawdzania podmiotów w toku prowadzonych postępowań konkursowych jest zupełnie odmiennych trybem (…), ponieważ nie są to działania sprawdzające realizację umowy zawartej z Funduszem.”

Dalej wyjaśnia, że podmiot biorący udział w postępowaniu konkursowym dopiero występuje o zawarcie takiej umowy. ”Nie mniej jednak w toku postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo przeprowadzenia kontroli świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, a także zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez świadczeniodawcę ubiegającego się o zawarcie umowy.”

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum