NFZ: projekt zarządzenia ws. sprawozdawczości w POZ

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 07 kwietnia 2016 21:40

NFZ opublikował komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Projekt zawiera m.in. punkt z którego wynika, że informacje niezbędne dla wyliczenia wskaźników wykonania badań diagnostycznych (WWBD) zlecanych przez lekarzy POZ mają być przekazywane w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie każdego półrocza roku kalendarzowego.

Jak podano w komunikacie, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty, określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400 z późn. zm.), projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów aktualnie obowiązującego zarządzenia do zmian w zakresie sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Więcej (treść projektu oraz załącznik): nfz.gov.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum