NFZ: porządkowe modyfikacje w zarządzeniu dot. rehabilitacji

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 26 czerwca 2018 21:56

W zarządzeniu Nr 53/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem zmieniającym mają charakter wyłącznie porządkujący i polegają na przywróceniu w załączniku nr 1n do zarządzenia zakresów skojarzonych z określonym kodem zakresu dla świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych, umożliwiających rozliczanie świadczeń rehabilitacyjnych dedykowanych tej grupie świadczeniobiorców oraz identyfikację tych świadczeń w systemie informatycznym NFZ.

Zmiany wprowadzone w zarządzeniu niosą skutki finansowe dla płatnika, których 
z powodu dotychczasowego braku identyfikacji w raportach statystycznych nie można oszacować.

Wprowadzone modyfikacje w zarządzeniu mają charakter porządkowy, a zatem projekt zarządzenia nie podlegał wymogowi konsultacji wynikającemu z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum