NFZ: od 1 lipca bezlimitowe świadczenia w AOS oraz niektóre kardiologiczne

Autor: oprac. PW • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia01 lipca 2021 15:05

NFZ opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zarządzenie wprowadza bezlimitowe świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

NFZ: od 1 lipca bezlimitowe świadczenia w AOS oraz niektóre kardiologiczne
Od 1 lipca świadczenia w AOS bezlimitowe, w tym diagnostyka. Fot. Shutterstock
  • Zmiany polegają na wyłączeniu z ryczałtu wszystkich świadczeń realizowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz niektórych świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej
  • Bezlimitowe rozliczanie ma dotyczyć wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej w AOS zgodnie z ich rzeczywistym wykonaniem w zakresach podstawowych, jak i skojarzonych do nich oraz badaniach diagnostycznych kosztochłonnych
  • Rozliczanie zgodnie z rzeczywistym wykonaniem ma na celu wdrożenie rozwiązań umożliwiających zmotywowanie świadczeniodawców do poprawy dostępności do świadczeń w AOS

Zarządzeniem wprowadzono zmiany w zarządzeniu Nr 56/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem Nr 80/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Czytaj także: NFZ koryguje współczynniki płacowe dla pielęgniarek i ratowników. Jest zarządzenie prezesa

Bezlimitowe rozliczanie świadczeń w AOS

Zmiany polegają na wyłączeniu z ryczałtu wszystkich świadczeń realizowanych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz niektórych świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 880), wyłącznie dla realizatorów programu pilotażowego.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, zgodnie z intencją ww. rozporządzenia oraz wytycznymi Ministra Zdrowia zmiany umożliwią wprowadzenie nielimitowanego finansowania świadczeń wyłączanych z ryczałtu systemu zabezpieczenia.

Takie finansowanie, w odniesieniu do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, obejmowało tylko świadczenia diagnostyczne w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz niektóre porady specjalistyczne.

Zatem bezlimitowe rozliczanie ma dotyczyć wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, tj. zgodnie z rzeczywistym wykonaniem tych świadczeń, zarówno w zakresach podstawowych, jak i skojarzonych do nich oraz badaniach diagnostycznych kosztochłonnych.

Zobacz: NFZ: za leczenie w gabinecie lekarz POZ zarobi więcej pieniędzy. Nowe przepisy weszły w życie

Bezlimitowe świadczenia także w pilotażu w kardiologii

Rozliczanie zgodnie z rzeczywistym wykonaniem ma na celu wdrożenie rozwiązań umożliwiających zmotywowanie świadczeniodawców do poprawy dostępności do przedmiotowych świadczeń.

Bezlimitowe rozliczanie ma również dotyczyć świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej, o których mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 880), wyłącznie dla realizatorów pilotażu.

Zakładając, iż w wyniku ustanowienia „bezlimitowości” wolumen realizowanych świadczeń zwiększy się o 5% będzie to wiązało się ze zwiększeniem wartości realizowanych świadczeń o ok. 130 mln zł, natomiast w przypadku wzrostu o ok. 10% ta kwota będzie wynosiła ok. 260 mln zł.

Natomiast kwota całkowitych kosztów pilotażu opieki nad świadczeniobiorcą
w ramach sieci kardiologicznej została oszacowana na poziomie 35,6 mln zł.

Bezlimitowe świadczenia rozliczane od 1 lipca

Wyłączenie z ryczałtu świadczeń udzielonych w ramach sieci kardiologicznej,
o których mowa w § 13 ust 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 880), stanowi jeden z elementów kosztów i mieści się
w granicach oszacowanych środków na realizacje pilotażu opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2021 r.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum