NFZ/Rynek Zdrowia | 19-12-2014 12:59

NFZ o zmianie warunków umów na świadczenia kontraktowane odrębnie

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na stronie internetowej zarządzenie (93/2014/DSOZ) z 19 grudnia dotyczące zmiany warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Do zarządzenia - nr 88/2013/DSOZ - wprowadzono m.in. zmiany, dodając w § 9 ust. 13-14 w brzmieniu:

13. Świadczeniodawca udzielający świadczeń na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach, obowiązany jest do umieszczenia na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablicy ze znakiem graficznym, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 11 do zarządzenia.

14. Świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń wyłącznie w zakresie teleradioterapia stereotaktyczna lub teleradioterapia protonowa, może realizować w ramach tej umowy świadczenia na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach, pod warunkiem posiadania umowy o współpracy z podmiotem koordynującym, o którym mowa we wstępie do wyliczenia w § 4a ust. 1 rozporządzenia szpitalnego.";

Więcej: www.nfz.gov.pl